முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

November, 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஒசூரெனப்படுவது யாதெனின்:10 -ஆதவன் தீட்சண்யா

''நான் ஒசூர்ப் பகுதிக்கு வந்து 27 ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்ட நிலையில் இன்னும் ஒருநாள்கூட எங்கம்மா இங்கு வந்து என்னோடு தங்கியது கிடையாது. வரும்போதெல்லாம் சாயங்காலத்திற்குள் திரும்பிவிடுவார். 1964, 65-ல் இங்கிருந்த அனுபவத்தில் கடுமையான குளிர் பிரதேசம் என்று ஒசூர் பகுதிபற்றி அவர்களது மனதிற்குள் பதிந்த சித்திரம் இன்னும் அப்படியே கலையாமல் இருக்கிறதுபோலும். அந்த ஊர் குளிரில் நான் தங்க முடியாதுப்பா என்று சொல்லிவிடுவார். ஆனால், சமவெளியில் இருக்கிற எல்லா ஊர்களையும்போல இந்த ஊரும் வெகுநாட்களுக்கு முன்பே வெக்கை மிகுந்ததாக மாறிவிட்டது என்கிற உண்மை எங்கம்மாவைப் போலவே பலருக்கும் தெரியாது. அதனாலேயே ஒசூர் என்றதும் ஏதோ தூந்திரபிரதேசத்திற்குச் செல்வது போன்ற பாவனையுடன் ஸ்வெட்டர், மப்ளர், குல்லா என்று சகல முன்னேற்பாடுகளுடனும் வந்திறங்குகிறவர்கள் பெருத்த ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாவார்கள்.

தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகளால் ஏற்பட்ட மாசும், நகர விரிவாக்கமும் கட்டடங்களின் பெருக்கமும் இந்தப் பகுதியைப் பாழ்படுத்திவிட்டன. மேலேயிருந்து கையாலேயே முகர்ந்து குடிக்குமளவுக்கான கிணறுகளைக் கொண்டிருந்த இப்பகுதியில் இன்று 1,000 அடி…

ஒசூரெனப்படுவது யாதெனின் : 9 - ஆதவன் தீட்சண்யா

தானுண்டுதன்வேலையுண்டுஎன்றிருந்துசம்பளம்வாங்கினோமா... கிம்பளம்தேத்தினோமா என்பதிலேயேகுறியாகஇருப்பதுதான்ஒருஅரசுஊழியருக்கானஇலக்கணமாகச்சொல்லப்படுகிறது. வேலையில்சேர்ந்ததற்காகஅரசாங்கத்திடம்இருந்துசம்பளத்தையும்வேலைசெய்வதற்காகமக்களிடம்இருந்துநேரடியாகக்கிம்பளத்தையும்பெறுகிறசாமர்த்தியத்தைவளர்த்துக்கொள்கிறவர்கள்இங்குஆகச்சிறந்தஅரசுஊழியராகிறார். லஞ்சம்பெறாதவர்யோக்கியர்என்றுசொல்லப்பட்டுவந்ததுபோய், 'கைநீட்டிக்காசுவாங்கிட்டாகச்சிதமாகவேலையைமுடித்துக்கொடுக்கக்கூடியஅளவுக்குஅவர்பக்காஜென்டில்மேன், யோக்கியர்...’ என்றுசொல்லும்அளவுக்குமக்களின்மனநிலையைமாற்றியமைக்கக்கூடியவல்லமைஇத்தகையஅரசுஊழியர்களுக்குத்தான்உண்டு.
கடுகடுவெனமுகம்கொண்ட